Vaccinaties – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt door ons georganiseerd  tussen half oktober en eind november.  U krijgt hiervoor een oproep. Via de nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte

Vaccinaties voor kinderen [zuigelingen t/m adolescenten] in het kader van het rijksvaccinatieprogramma worden uitsluitend vergoed mits uitgevoerd door de GGD via het cjg.

Vaccinaties tegen hepatitis B worden uitgevoerd:
– op medische indicatie [hepatitis]; dan worden zij vergoed door de zorgverzekeraar
– op verzoek/ eis van werkgevers in het kader van een dienstbetrekking worden ze NIET vergoed door de zorgverzekeraar en zullen de    kosten door u zelf voldaan moeten worden. U kunt dit vervolgens alsnog door de werkgever laten vergoeden.

Vaccinaties tegen pneumococcen wordt zoveel mogelijk gelijk met de griepvaccinatie gegeven. Per jaar wordt aangegeven welke leeftijdscategorie aan de beurt is. Daarna krijgt u iedere 5 jaar een vaccin.

Reizigersvaccins worden NIET vergoed vanuit de basisverzekering. U zult de kosten ervan zelf moeten voldoen. U kunt  bij ons terecht voor de levering en toediening van de elders geadviseerde en voorgeschreven middelen. Op de site van LCR en traveldoctor vindt u uitgebreidere informatie. Voor gecertificeerde reizigersadvisering kunt u terecht bij de GGD en bij huisartsen die hiervoor een aantekening hebben.