Diabetes programma – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Diabetes programma

Als bij u suikerziekte vastgesteld is, wordt u uitgenodigd op het diabetes-spreekuur van de praktijkassistente. Diabetespatiënten die niet mobiel genoeg zijn, worden thuis bezocht.

Doel is het voorkomen dan wel uitstellen van complicaties op korte en lange termijn door regelmatige controle en zo nodig aanpassingen aan uw [veranderende] situatie, zodat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw ziekte.

De kans op klachten en complicaties kunt u vooral verminderen door gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, een normaal lichaamsgewicht, een normale bloeddruk en niet roken.

Bij de driemaandelijkse controle is er aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Uw welbevinden.
 • Hyperglykemie-verschijnselen (hoog bloedsuikergehalte in het bloed) zoals veel dorst, veel plassen en moeheid.
 • Hypoglykemie-verschijnselen (laag bloedsuikergehalte in het bloed) zoals hongergevoel, transpireren, hartkloppingen, trillen of verwardheid.
 • Leefstijl met het accent op het voedingspatroon en bewegen.
 • Bepalen van het lichaamsgewicht en bloeddruk.
 • Bespreken van de laboratoriumwaarden. Hiervoor moet u ongeveer een week voor de controle bloed laten afnemen. Hierbij wordt het HbA1c (gemiddelde bloedsuikerwaarde) en de nuchtere glucosewaarde bepaald.
 • In het geval van insulinetherapie worden tevens de dagcurves besproken.
 • Vervolgen en/ of aanpassen van de medicatie met betrekking tot de diabetes, bloeddruk en cholesterol.
 • Uitleg over Diabetes Mellitus type 2.
 • Beantwoorden van uw vragen.
 • Maken van een vervolgafspraak.

Bij de uitgebreide jaarcontrole komen ook aan de orde:

 • 1 x per 2 jaar wordt er een fundusfoto (oogfoto) door Certe of indien nodig door de oogarts gemaakt. Deze uitslag wordt met u besproken.
 • Er is aandacht voor complicaties die kunnen optreden zoals gebitsproblemen, hart- en vaatziekten, nierziekten, seksuele problemen, zenuwaantasting, slecht genezende wondjes
 • Uw voeten worden gecontroleerd op risico’s die aanvullend onderzoek of preventieve maatregelen behoeven
 • Uw rook- en alcoholgebruik.
 • Het cholesterolgehalte (vetgehalte) en nierfunctie

Het aanpassen van uw leefstijl met betrekking tot meer bewegen, gezond eten en verminderen van het lichaamsgewicht zal inzet en doorzettingsvermogen van u vragen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de diabetesbehandeling zo goed mogelijk aansluit bij uw persoonlijke situatie om het effect zo optimaal mogelijk te maken. In de verbetering van de leefstijl houden wij o.a. rekening met uw leefpatroon, werksituatie en culturele afkomst. Voor ondersteuning kan verwezen worden naar de diëtiste en fysiotherapie (beweegprogramma).