Spreekuur poh-doktersassistente – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9 9909 BA
Spijk

Spreekuur poh-doktersassistente

Bij Alie Pijper (poh/ praktijkassistente) en Liesbeth Moesker (poh) kunt u op afspraak terecht voor

– metingen van lengte, gewicht, bloeddruk (inclusief meegeven en uitlezen van thuismetingen), glucose en hba1c (suikerziekte),     hemoglobine (evt bloedarmoede) en crp (ontstekingsmaat)
– toediening van injecties, ook van elders voorgeschreven vaccinaties
– oren uitspoelen
– onderzoek, controle en advisering ten aanzien van [risico’s op] suikerziekte, hart-, vaat- en nieraandoeningen (bij mw Pijper uitgebreid en  intensief protocollaire ketenzorg)
– behandeling van wratten en wonden, zwachtelen, hechtingen verwijderen (en soms hechten onder toezicht)
– tapen van verstuikte enkels, tenen en vingers
– uitstrijkjes van de baarmoederhals
– controle en reinigen van pessarium (mw Pijper)
– soms ook daarbij of tussendoor eenvoudige maar belangrijke ondersteunende gesprekken bij chronische aandoeningen of psychosociaal  moeilijke episoden
– huisbezoeken

Alle assistentes zijn bevoegd en bekwaam om urine te onderzoeken.

Alle assistentes werken onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisarts. Zij betrekken de huisarts soms al voorafgaand, zo nodig tijdens en in ieder geval na het contact met de patient. Zo nodig wordt achteraf beleid bepaald of bijgestuurd.