Informatie LSP/ EPD – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Informatie LSP/ EPD

Uw medische gegevens electronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming.
Om goede medische en farmaceutische zorg te kunnen geven is het belangrijk dat een waarnemend huisarts, dienstdoende apotheker of dienstdoend specialist kan nagaan welke medische problemen u hebt, welke medicijnen u gebruikt en waarvoor u allergisch bent. Met een stelsel van beveiligde verbindingen probeert men via het lsp (landelijk schakelpunt) daarom te zorgen voor snelle en juiste uitwisseling van de volgende informatie:

  • Uw personalia (naam, adres, geboortedatum en geslacht).
  • Medische gegevens uit het verslag van de huisarts van uw contacten met hem/ haar in de afgelopen vier maanden of de laatste vijf contacten; (niet voor de apotheek in te zien)
  • Uw huidige gezondheidsproblemen (niet voor de apotheek in te zien)
  • Uw huidige medicijngebruik, allergieën en contra-indicaties;
  • Uitslagen van enkele relevante laboratoriumonderzoeken

NB DUS NIET uw hele dossier kan ingezien worden, alleen  bovengenoemde zaken!

Beveiliging en controle

  • Deze gegevensuitwisseling is alleen mogelijk met uw toestemming.
  • NB U houdt altijd het recht om uw toestemming in te trekken.
  • Raadpleging van uw gegevens is alleen toegestaan wanneer dit nodig is voor een goede hulpverlening.
  • Er wordt vastgelegd wie uw gegevens hebben ingezien, zodat daarop gecontroleerd kan worden. U heeft recht op inzage in deze gegevens.

Uw toestemming
U kunt toestemming geven voor inzage door en voor

1. alleen de huisarts,

2. alleen de apotheek,

3. beide.

Vult u daartoe het toestemmingsformulier op de juiste items in MET uw handtekening  en lever het  bij ons in.

Wanneer u deel uit maakt van een woonverband met meerdere volwassenen (personen ouder dan 16 jaar), moet iedere persoon afzonderlijk aangeven of wel of niet toestemming wordt verleend voor electronische gegevens uitwisseling. Voor kinderen onder de 12 jaar kunnen de ouders toestemming geven. Als er kinderen zijn tussen de 12 en 16 jaar, moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven.

Klik op onderstaande link voor het juiste formulier:

https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Voorlichtingsmateriaal/Folder%20Nederlands.pdf
https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Formulieren/Toestemmingsformulier.pdf