Samenwerking – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9 9909 BA
Spijk

Samenwerking

Met collega mevrouw R. Addink, apotheekhoudend huisarts in ’t Zandt en Middelstum is er een waarneemregeling voor nascholing, vakanties, vrije middagen (Spijk op woensdag gesloten, ’t Zandt op donderdag) en bij onvoorziene omstandigheden.

De huisartsengroep Eemskring komt 4 x per jaar bijeen voor inhoudelijk en organisatorisch overleg om in deze tijden van marktwerking en bezuinigingen toch een stabiele en hoogwaardige huisartsen- en eerstelijnsgezondheidszorg te blijven leveren. Hagro ‘Eemskring’ bestaat uit de volgende praktijken:

  • Huisartspraktijk J. Cijsouw, Spijk
  • Huisartspraktijk Uithuizermeeden
  • Huisartsenpraktijk U. Veen, Uithuizen
  • Huisartspraktijk R.B. Zwiers, Roodeschool

Daarnaast zijn er ook contacten met huisarts S. Patandin te Holwierde.

Met wijkverpleegkundigen hebben wij soms structureel, soms incidenteel overleg.                                                                                         

Met de fysiotherapeuten van Kinese uit Delfzijl die werken independance Spijk, bespreken wij gezamenlijke patiënten ongeveer 1x per 6-8 weken (http://kinesefysio.nl)

Diëtiste Esmee Udema van Diëtheek houdt op afspraak spreekuur in onze praktijk of eventueel op een andere locatie. (http://www.diëtheek.nl)

Met de verloskundigen van maatschap Artemis uit Delfzijl / Appingedam vindt waar nodig ook overleg en verwijzing plaats. (http://artemis-verloskunde.nl)

Met lokale predikanten, pastoraal medewerkers of humanistische raadslieden kan, alleen met uw instemming, ook overleg plaatsvinden (http://pknsl.pkn-spijklosdorp.nl/index.php/home/wie-zijn-wij/predikant)

Met Steunpunt Spijk (vanuit Stichting Welzijn Delfzijl) gevestigd achterin de Bibliotheek aan de Ubbenasingel 3, hebben wij soms overleg met vrijwilligers en opbouwwerkster mw Smit om lokale zorg en welzijn voor elkaar zo goed mogelijk individueel en collectief gaande te houden.