Samenwerking – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Samenwerking

Met collega mevrouw R. Addink, apotheekhoudend huisarts in ’t Zandt en Middelstum is er een waarneemregeling voor nascholing, vakanties, vrije middagen (Spijk op woensdag gesloten, ’t Zandt op donderdag) en bij onvoorziene omstandigheden.

De huisartsengroep Eemskring komt 4 x per jaar bijeen voor inhoudelijk en organisatorisch overleg om in deze tijden van marktwerking en bezuinigingen toch een stabiele en hoogwaardige huisartsen- en eerstelijnsgezondheidszorg te blijven leveren. Hagro ‘Eemskring’ bestaat uit de volgende praktijken:

  • Huisartspraktijk J. Cijsouw, Spijk
  • Huisartspraktijk Uithuizermeeden/ Roodeschool
  • Huisartsenpraktijk U. Veen, Uithuizen

Er is samenwerking met:

Met de fysiotherapeuten van Kinese uit Delfzijl, bespreken wij patiënten die bij hen in behandeling zijn ongeveer 1x per 6-8 weken (http://kinesefysio.nl)

Met de verloskundigen van maatschap Artemis uit Delfzijl / Appingedam vindt waar nodig ook overleg en verwijzing plaats. (http://artemis-verloskunde.nl)

Met lokale predikanten, pastoraal medewerkers of humanistische raadslieden kan, alleen met uw instemming, ook overleg plaatsvinden (http://pknsl.pkn-spijklosdorp.nl/index.php/home/wie-zijn-wij/predikant)