Medicatie bijwerking – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Medicatie bijwerking

Medicatie heeft zelden alleen de gewenste effecten, vaak zijn er bijwerkingen.

Meestal zijn die inherent aan het werkingsmechanisme en dan min of meer verklaarbaar binnen het betreffende orgaansysteem waar het voor bedoeld was, of bij een of meer andere orgaansystemen,.

Er zijn ook veel voorkomende maar minder goed of niet verklaarbare bijwerkingen en er zijn natuurlijke ook zeldzame bijwerkingen.

Sommige bijwerkingen zijn tijdelijk en/ of kunnen verdragen worden zonder aanpassingen of bijbehandeling; sommige kunnen verminderd of voorkomen worden door medicamenteuze of niet-medicamenteuze voorzorgen of aanpassingen.

Allergie is geen bijwerking, maar een overmatige hinderlijke tot schadelijke reactie op toepassing van het medicament. Het kan zich manifesteren bij een eerste inname, maar kan ook pas na veelvuldig gebruik ontstaan. Soms is het werkingsmechanisme of bijdragende factor bekend, vaak ook niet. Bij doorgaand gebruik kunnen de allergische reacties verergeren, soms tot levensbedreigend toe.

In de bijsluiter die in of bij de verpakking meegeleverd wordt en ook uit voorlichting en waarschuwingen die u bij het voorschrijven of/ en afleveren van ons meekrijgt, wordt u hierover ingelicht.

Daarom is het belangrijk om zowel bekende/ verwachte als onbekende/ onverwachte effecten aan ons door te geven en zo mogelijk ook te melden bij uw specialist, zodat we passende maatregelen en adviezen kunnen geven.

Wij registreren meldingen en bevindingen in ons huisarts- en apotheeksysteem zodat er waarschuwingen komen bij het opnieuw voorschrijven van betreffende middelen en er aldus minder [ernstige] incidenten met medicatie plaatsvinden. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensuitwisseling met andere zorgverleners krijgen ook zij deze waarschuwingen als u hen bezoekt en zij een van deze middelen  voorschrijven.

Het LAREB is het centrale meldpunt voor informatie over en registratie van bijwerkingen, voor zowel voorschrijvers en leveranciers alsook gebruikers.