Vergoeding zorgkosten (Machtigingen) – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Vergoeding zorgkosten (Machtigingen)

Juiste actuele gegevens
Geneeskundige en farmaceutische hulp die door de basiszorgverzekering vergoed wordt, declareren wij zoveel mogelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Daarvoor is het van groot belang dat wij beschikken over de  juiste administratieve gegevens. Wilt u deze bij inschrijving en wijziging zo spoedig en correct mogelijk aan ons doorgeven? 

Uw persoonlijke zorgpolis-voorwaarden
Informeert u zich goed voor het raadplegen van een hulpverlener of instantie en voor het aangaan van onderzoek of behandeling wat de regelingen en voorwaarden van uw persoonlijke zorgpolis zijn  en vraag zo nodig uw zorgverzekering om nadere toelichting.

Eigen risico
Let op: uw eigen risico is het bedrag wat u volgens uw zorgpolis per jaar eerst zelf moet betalen voor geleverde zorg die in principe door uw zorgverzekeringspolis vergoed wordt. Doorgaans verrekent uw zorgverzekeraar dit met u nadat de zorgaanbieder bij de zorgverzekeraar gedeclareerd heeft.

Uw eigen risico geldt niet voor het bezoek aan/ van de huisarts of diens medewerker, maar wel voor laboratorium- en röntgendiagnostiekde meeste verwijzingenziekenhuisdiagnostiek en -behandelingen voor de medicatie en hulpmiddelen uit de apotheek.

Bijbetaling
Let op: bijbetaling geldt voor [deels] NIET door uw zorgverzekeringspolis vergoede zorg! Uw zorgverzekeraar zal dit bedrag over het algemeen niet eerst voorschieten en achteraf verrekenen. U moet dit bedrag rechtstreeks aan de zorgaanbieder voldoen.

Sommige onderzoeken en  behandelingen, sommige geneesmiddelen en veel hulpmiddelen worden niet zonder meer (volledig) vergoed door uw (basis-) zorgverzekering of ook aanvullende verzekeringSoms stelt de zorgverzekeraar nadere voorwaarden cq beperkingen aan indicatie, soort of hoeveelheid. Soms is een aangemaakte artsenverklaring of machtiging noodzakelijk. In sommige gevallen moet de machtiging  eerst vooraf door de zorgverzekeraar goedgekeurd worden. De bureaucratische verwerking hiervan kan soms moeizaam en traag verlopen terwijl de patient belang heeft bij snelle levering.