Psychosociale zorg – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Psychosociale zorg

Ook voor klachten of zorgen van psycho-sociale aard is het belangrijk dat u niet ‘ongehoord’ en ‘ongezien’ blijft rondlopen, maar die tijdig probeert te bespreken en aanpakken, ook al zullen niet alle oorzaken en gevolgen opgelost of voorkomen kunnen worden.

Probeer het te delen met ouders, partner, kinderen, of een vertrouwde kennis, en als dat niet of onvoldoende lukt,  probeer het dan te bespreken met de huisarts, de assistente of de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg [POH- GGZ]. Als u dat ook nog als te bedreigend of te genant ervaart, zoek dan tenminste contact met andere, eventueel anonieme hulpverlening.

Soms zal de huisarts er eerst zelf 1 of meer langer durende consulten aan wijden, soms verwijst hij door naar de POH- GGZ. Na enkele probleemverhelderende en ondersteunende contacten kan men vaak op eigen kracht weer verder, al dan niet met af en toe een vervolgafspraak.

Ook kunnen professionele zelfhulp-cursussen of/ en online programma’s een zinvolle bijdrage leveren in [h]erkenning en aanpak van deze problematiek.

Soms moet er doorverwezen worden naar algemeen maatschappelijk werk, of de basis- GGZ (voorheen eerstelijns psycholoog) of bij complexe problematiek naar de specialistische GGZ (screenend team en [mede]behandeling psychiater of psychotherapeut).

Als de behandeling elders protocollair en budgettair afgerond is wordt u voor nazorg en preventie soms terugverwezen naar de huisarts c.q. de POH- GGZ.

Bij blijvende actieve complexe problematiek houdt u controle en [na]zorg van het fact-team.

Psychosociale zorg voor kinderen

Veel psychosociale en pedagogische problemen van of met kinderen hangen sterk samen met problemen in hun directe omgeving.

Zorg en ondersteuning voor kinderen op dit gebied valt onder verantwoordelijkheid van en bekostiging door de gemeente, die de coördinatie hiervoor heeft gedelegeerd aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarin de gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum gezamenlijk  participeren [cjgdal.nl].

De gemeente moet daarom ook toestemming geven voor verwijzing naar en behandeling door instanties als Cedin, Accare, Jonx, InterPsy en andere instanties. De huisarts zal na kortere of langere probleem-inventarisatie vanuit dit perspectief primair naar het Centrum voor Jeugd en Gezin verwijzen.  Soms biedt het CJG eigen hulp, soms verwijzen ze naar een andere instantie, of terug naar de huisarts voor verder beleid.