Team – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Team

Ons hulpverlenende team bestaat uit:
– apotheekhoudend huisarts: J. Cijsouw, ook b.v.-directielid
– poh-som/ praktijkassistente: Alie Pijper- Smit
– apothekersassistentes: Annet Veldman- van Dis en Anita Olthof- Mulder
– poh- som: Liesbeth Moesker- Eisinga
– poh- ggz: de heer R.J. Evenhuis  (via Lentis)

Organisatie-ondersteunde medewerkers zijn:

– mw P.E. van Keulen: bedrijfsadministratie en -ondersteuning, management en b.v.- directielid
– mw M. Kooistra- Jordan: interieurverzorgster

ALLE medewerkers                                                                                   

zijn verplicht om vertrouwelijk met informatie om te gaan; het -contractuele- beroepsgeheim geldt OOK als hun dienstverband met de praktijk is beëindigd!

ASSISTENTES

De assistentes zijn allen gediplomeerd, werken onder supervisie van de huisarts en zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de praktijk, waarbij ook zij notities maken van hun bevindingen, adviezen en verrichtingen in het medisch en farmaceutisch dossier, evenals de praktijkondersteuner ggz.

De aan de balie dienstdoende assistente staat u als eerste te woord wanneer u de praktijk belt of bezoekt. Juist om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, inventariseert ze uw klachten en kan daarop vaak praktische adviezen geven. Zo nodig overlegt ze met de huisarts of/ en maakt voor u een afspraak bij de huisarts, de doktersassistente of een praktijkondersteuner. Ze verricht ook urineonderzoek en mag sommige uitslagen aan u doorgeven. Ook verwerkt zij herhaalreceptverzoeken en patientenadministratie.

De apothekersassistente verwerkt de aanvragen van genees- en hulpmiddelen:

– aanvragen voor herhaal-medicatie en nieuwe recepten van huisarts of specialist beoordelen, zo nodig overleggen, en verwerken
– onjuist gebruik, bijwerkingen, interacties en allergieen signaleren, registreren en daarop gepaste acties ondernemen
– bestellen en inruimen van medicatie voor directe uitgifte en voorraad
– vervaldatumcontrole
– met barcodescanner of handmatig de bereiding en uitgifte van elke verpakkingseenheid controleren
– verwerken van declaraties en[bij]betalingen in kas en administratie
– voorlichting geven over middelen en gebruik

Bij de praktijkassistente kunt u op afspraak terecht voor:

– metingen van lengte, gewicht, bloeddruk, bloedsuiker, hba1c, hb, crp
– onderzoek, controles en advisering ten aanzien van [risico’s op] suikerziekte, hart-, vaat- en nieraandoeningen
– vermoeden van blaasontsteking
– toediening van injecties
– instructie van inhalatiemedicatiegebruik
– oren uitspoelen
– tapen van verstuikte enkels, tenen en vingers
– behandeling van wratten en wonden, zwachtelen, hechtingen leggen en verwijderen,
– uitstrijkjes van de baarmoederhals maken; controle en reinigen van pessarium
– soms ook eenvoudige maar belangrijke ondersteunende gesprekken bij chronische aandoeningen of psychosociaal moeilijke episoden

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) is in de huisartsenpraktijk ingevoerd om u bij te staan bij het tijdig signaleren, hanteren, behandelen en zo mogelijk voorkomen van (verergering van) psychosociale klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt.  Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en u zult mogelijk gewezen worden  op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health.

De POH GGZ werkt onder verantwoordelijkheid  van de huisarts. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw huisartsendossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

De inzet van de poh- ggz wordt vergoed vanuit het basispakket en valt niet onder het eigen risico.      U kunt een eerste afspraak bij de poh- ggz alleen maken via de huisarts.

De heer R.J. Evenhuis werkt vanuit de organisatie Lentis bij ons, onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Hij is er op de dinsdag om de week  Hij registreert zijn consulten in ons huisartsendossier.