Medicatiebeoordeling – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Medicatiebeoordeling

Medicatiebeoordeling houdt in dat uw actuele en recente medicatiegebruik, contra-indicaties en bijwerkingen, intoleranties en allergieën, uw kennis en begrip daarvan en het praktische gebruik systematisch in enkele contacten met u worden nagelopen en besproken in het licht van uw wensen, uw huidige gezondheidstoestand en het gepasseerde en het verwachte beloop daarvan, op de achtergrond mede beoordeeld door een collega-apotheekhoudend huisarts of apotheker.

Bevindingen worden u uitgelegd en eventuele aanpassingen worden voorgesteld en gefaseerd uitgevoerd en weer geëvalueerd.

Doel is om door analyse en zo nodig bijstellen van uw medicatie een optimaal medicatiegebruik te krijgen of te houden. Dit kan zowel toevoegen als schrappen of wijzigen van medicatie betekenen.

De kosten van medicatie vallen wel onder uw eigen risico, de kosten van medicatiebeoordeling niet en worden vergoed door de zorgverzekeraar die aan het onderdeel medicatiebeoordeling groot belang hecht.