Medicatie bewaking – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Medicatie bewaking

Het is onze taak om een compleet en actueel medicatiedossier bij te houden en te letten op terecht en veilig gebruik van geneesmiddelen.

Wij controleren daarom bij nieuwe recepten en herhalingsverzoeken of uw medicijnen [nog] nodig zijn en bij elkaar en bij uw gezondheidstoestand  passen.  Ons apotheek- en huisarts-informatie-systeem controleert actief op [contra]indicaties, allergieën en intoleranties, andere bijwerkingen, inter-acties met andere medicijnen en aandoeningen, hoeveelheid, dosering, frequentie, gebruiksduur en –termijn. Dit alles MITS deze gegevens bekend en ingevoerd zijn!

Het is daarom van groot belang dat u elders verkregen medicatie, gebruik van zelfzorg-medicatie, (nieuwe of verergerende bestaande) bijwerkingen en veranderingen in uw gezondheidstoestand -ook zwangerschap en zwangerschapsWENS-  aan ons doorgeeft !

Verder van invloed en –waar bekend- vermeldenswaard zijn:

  • opvallende acute veranderingen in uw gezondheidssituatie (ongeval, acute ziekte, EHBO/ ziekenhuisopname),
  • onopvallende geleidelijke veranderingen in uw gezondheidssituatie (veroudering, ‘natuurlijke’ afname van diverse orgaanfuncties/-capaciteit, afname eten en/ of drinken en mobiliteit, chronische aandoeningen met soms onmerkbare progressie)

Volgende valkuilen met niet daarnaar herleide gevolgen komen veel meer voor dan wij herkennen, en veroorzaken meer ernstige problemen dan patiënten, maar ook zorgverleners, beseffen!

*1 ONoverlegd/ONbekend staken/ gestaakt hebben van verondersteld gebruikte OF ons niet bekende medicatie
*2 ONoverlegd/ONbekend hervatten/ hervat hebben van verondersteld gestaakte OF ons niet bekende medicatie
*3 Niet bemerkte of niet gemelde verergering van aandoening(en)
*4 Niet bemerkt of niet gemeld herstel van aandoening(en)

Dit vereist voortdurende alertheid en genereert veel meldingen die wij allemaal ter harte moeten nemen en welomschreven verantwoord moeten registreren, documenteren en communiceren en waar nodig actie op moeten ondernemen….

Vandaar dat u ons altijd druk en lang bezig ziet met medicatiebereiding, controle en uitgifte.