Huisarts-en-aandoeningen – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Huisarts-en-aandoeningen

Een zeer praktische en betrouwbare publieke gezondheidssite is www.thuisarts.nl, opgebouwd door het Nederlands Huisartsen Genootschap in samenwerking met patientenorganisaties en ook specialisten op de achtergrond. Zie verder ook het menu ‘links’. App Moet Ik Naar De Dokter?
De huisarts probeert voor, maar ook met u te inventariseren wat uw problemen zijn, welke korte en lange-termijn oorzaken en gevolgen ze (kunnen) hebben, of en hoe ze het best te behandelen en te voorkomen zijn, met de meeste baat en de minste schade, op korte en lange termijn.
In dit brede perspectief blijken veel lichamelijke, maar ook wel psychosociale klachten ‘vanzelf, zonder uitgebreide diagnostiek of/ en behandeling geheel of gedeeltelijk te verbeteren.
Ook kunnen een aanzienlijk aantal aandoeningen niet volledig behandeld worden, of zou een behandelingsvorm meer schade dan baat kunnen opleveren. Klachten kunnen niet altijd doorgrond en herleid worden tot een bekend lichamelijk, psychisch of sociaal probleem, of dat wordt pas (veel) later duidelijk.
Daarom is het belangrijk om niet te snel een diagnose te stellen of een behandeling in te zetten, maar het ‘natuurlijk’ verloop [wel actief] te volgen zonder direct [medicamenteus of ander medisch] ingrijpen.
Anderzijds is er het spectrum van eenduidige aandoeningen die een actieve behandeling vereisen, tot en met chronische complexe ziekten met of zonder acute situaties waarin het lastig afwegen is OF en HOE er (verder) behandeld of onderzocht moet worden.

Om hiervoor het benodigde ‘geduld en wijsheid’ te praktiseren helpt het om bovenstaande afwegingen herhaald voor uzelf en met uw behandelaar en naasten door te nemen.

Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de huisarts of medici in het algemeen, maar ook die van uzelf om mee te denken, te voelen en te beslissen in dit brede perspectief.