Medicatie overzicht – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9 9909 BA
Spijk

Medicatie overzicht

Onder het zogenaamde actuele medicatie overzicht (AMO) valt:

  • Uw werkelijke medicatie gebruik;
    • wat u voorgeschreven en afgeleverd kreeg, en als zodanig ook volgens voorschrift gebruikt;
    • maar ook: wat u wel voorgeschreven en afgeleverd kreeg, maar (helemaal) niet [meer] of anders gebruikt dan voorgeschreven,
    • en ook: middelen of preparaten die u NIET voorgeschreven kreeg, maar wel zelf aangeschaft hebt en gebruikt (zgn zelfzorg)
  • (mogelijke) allergieen  [aangetoonde of waarschijnlijke meer of minder ernstige onbedoelde reacties van 1 of meer orgaansystemen, die bij (volgende) toediening geleid hebben of kunnen leiden tot aanzienlijke of fatale schade
  • (mogelijke) intoleranties [slecht verdragen van of  ongewenste neveneffecten van middelen, niet per se leidend tot ernstige reacties als bij allergieen]
  • contra-indicaties: aandoeningen of condities waarbij gebruik van  sommige medicamenten ongewenste effecten zouden kunnen opleveren

Wij proberen in ons huisarts- en apotheeksysteem dit AMO zo kloppend mogelijk te houden. Iets wat voortdurend tijd, inspanning en aanpassing kost, omdat er vaak iets verandert. Hetzij door een behandelaar geadviseerd/geinitieerd, hetzij door veranderende omstandigheden, hetzij door de patient of zijn omgeving, al dan niet terecht.

Daarom roepen wij altijd weer op om alle veranderingen en ervaringen met medicatie aan ons door te geven, zodat wij ons systeem kunnen bijwerken en wij u weer een nieuwe, kloppende AMO kunnen meegeven en daarmee voortdurend bijdragen aan zinnig, zuinig en veilig medicatiegebruik.

Het is van groot belang dat u in voorziene en onvoorziene omstandigheden in het bezit bent van een AMO, zodat er bij verwachte of onverwachte noodzaak tot o.a. medicamenteus ingrijpen maximale baat en minimale schade optreedt.

Vraagt u gerust om een AMO als u die niet heeft of als uw exemplaar niet meer klopt; en geeft u het aan ons door als er bij/ via u iets in verandert zonder dat wij dat weten.