Medicatie overdracht – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9 9909 BA
Spijk

Medicatie overdracht

Bij bijna al uw contacten met zorgverleners en van zorgverleners onderling over u is een kloppend amo met informatie over uw werkelijke medicatiegebruik, allergieen, intoleranties en [contra]indicaties van groot belang voor het verlenen van de juiste zorg.

  • bij EHBO-bezoek/ ziekenhuis opname* (specialisten, verpleegkundigen, ook andere medewerkers betrokken bij onderzoek (rontgen-contrast bv) en behandeling (bloedverdunners bv)
  • bij polikliniek bezoek en behandeling, chemotherapie en dialyse* (specialisten, verpleegkundigen, ook andere medewerkers betrokken bij onderzoek (rontgen-contrast bv) en behandeling (bloedverdunners bv)
  • on)verwacht verblijf elders, binnenland/buitenland (familie/ kennissen/ onbekenden; zorgverleners aldaar)
  • ziekte thuis (doktersdienst, thuiszorg en mantelzorg, ook de trombosedienst)

Sinds enkele jaren wordt bij geplande en ongeplande ziekenhuisopname altijd een amo bij ons via de fax opgevraagd en bij ontslag een opname-ontslag-amo naar ons gefaxt, of aan de patient meegegeven; dit geldt echter [nog] niet voor poli-bezoeken.

In de verwijsbrieven van de huisarts zit altijd standaard de actuele medicatie zoals die op dat moment in het huisartsensysteem geregistreerd/ bijgehouden is.

Deze Amo-gegevens kunnen uit ons huisarts-apotheek-computersysteem door beveiligde verbindingen via het lLSP geraadpleegd worden door ziekenhuizen, apotheken en doktersdienst uit de regio Groningen-Noord Drenthe en andersom. Dit kan en gebeurt alleen als uw toestemming daarvoor geregistreerd is, liefst schriftelijk, anders blijven uw gegevens afgeschermd en is er geen informatie raadpleegbaar.