Hulpmiddelen – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9 9909 BA
Spijk

Hulpmiddelen

Naast geneesmiddelen zijn ook diverse hulpmiddelen via onze apotheek verkrijgbaar:

  • verbandmiddelen
  • urinecatheters en – opvangmateriaal en incontinentiemiddelen
  • glucosemeters,
  • teststrips, insulinepennen en –naalden;

Sommige middelen worden niet (volledig) vergoed door de zorgverzekeraar, ook al is er een machtiging door de arts ingevuld.

Zo worden door ons verstrekte diabetestestmaterialen door CZ niet meer en door VGZ alleen via een tussenleverancier vergoed.  Ook incontinentiematerialen worden door zorgverzekeraars veel kritischer en beperkter vergoed dan voorheen; Menzis en VGZ eisen dat wij met de gebruiker een vragenlijst doornemen en vastleggen, waarbij  lichtere mate van incontinentie en bovengemiddeld gebruik niet c.q. niet volledig vergoed worden.

Middelen als steunkousen, sportbandages en braces kunt u verkrijgen bij hulpmiddelen speciaalzaken als OIM te Groningen en Winschoten en soms ook sportzaken.

Thuiszorg- en verpleeg-middelen als elleboogkrukken, postoelen, bed-papegaaien, rolstoelen, rollators en hoog-laagbedden zijn tijdelijk te leen of te huur bij Thuiszorg Groningen Uitleenservice. Delfzijl link

Voor lange termijn gebruik zijn sommige van deze middelen op een door de huisarts en u zelf ondertekend machtigingsverzoek aan de zorgverzekeraar verkrijgbaar via hulpmiddelen leveranciers als Vegro.

Vervoershulpmiddelen en andere voorzieningen en aanpassingen voor minder-validen moeten aangevraagd en voorzien worden via het wmo-loket van uw gemeente.